Martin Brož - psychoterapie

Psi jako psychologie

hlavní stránka | kde a kdy spolu můžeme pracovat | individuální a párová terapie | skupinová terapie | co nedělám a neumím

Psycholog - Hradec Králové

Vítejte na mých stránkách. Jsem psycholog a psychoterapeut, je mi 38 let. Můžete se na mne obrátit, chcete-li si o něčem krátce promluvit i pokud chcete chodit do dlouhodobé terapie. Pracuji v Hradci Králové.

Kdo jsem

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF MU. Mám zkušenost s prací v manželské a rodinné poradně, se závislými v terapeutické komunitě pro drogově závislé, s duševně nemocnými lidmi, a také se  starými lidmi v domově důchodců. Vedu skupinovou terapii duševně nemocných v CEDR o.p.s. Jsem absolventem terapeutického výcviku s psychodynamickým zaměřením pod o.s. SUR a v současnosti jsem účastníkem psychodynamického výcviku s důrazem na psychosomatický přístup pod LIPPP o.p.s.

Mým supervizorem je psychoanalytička MUDr. Helena Pavlová.

Kontakt a cena

telefon: 721 710 198
e-mail: martinbroz77@gmail.com, martinbroz@mb-psychoterapie.cz

Cena je 500 Kč za hodinu sezení nebo 750 Kč za 1,5 hodiny.


Mgr. Martin Brož - psycholog, psychoterapeut | IČ 88779211 | http://www.mb-psychoterapie.cz | © 2012-2016